O Mnie

20150507_145923

W 2004 r. ukończyłem Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez kolejne sześć lat zdobywałem doświadczenie jako pracownik kancelarii adwokackiej; najpierw w ramach aplikacji sędziowskiej a następnie adwokackiej.

W 2010 r. uzyskałem wpis na listę adwokatów prowadzoną przez Pomorską Izbę Adwokacką w Gdańsku. Od tego czasu, jako adwokat, bronię interesów swych  klientów przed sądami i urzędami w całej Polsce.

Dzięki zaangażowaniu i konsekwentnemu dążeniu do  obranego celu skutecznie reprezentuję swych mocodawców w postępowaniach karnych, cywilnych i  administracyjnych.

Zapraszam do skorzystania z mych usług!