Obowiązek meldunkowy zostanie zniesiony dopiero w 2018 roku

Jak zakłada ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności obowiązek meldunkowy miał zniknąć z dniem 1 stycznia 2016 r. Jednak Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy przesuwającą termin zniesienia tego obowiązku z 1 stycznia 2016 r. na 1 stycznia 2018. Potrzeba przesunięcia jest tłumaczona wymaganiami niezbędnej zmiany ponad 100 ustaw i rozporządzeń.

Nowelizacja przepisów dotyczących obowiązku meldunkowego zakłada, iż to obywatel sam zdecyduje, czy będzie chciał podać adres swego pobytu. Jeśli wyrazi taką chęć, będzie mógł to zgłosić osobiście w urzędzie gminy lub elektronicznie. Adres ten zostanie wówczas zarejestrowany w bazie PESEL. Zmiana jednak ma dotyczyć tylko obywateli polskich i państw Unii Europejskiej, przebywających w kraju dłużej niż trzy miesiące. Natomiast w stosunku do obywateli polskich i obywateli państw UE, którzy przebywają na terytorium Polski na okres nieprzekraczający 3 miesięcy, obowiązek zniknie całkowicie.

Z kolei cudzoziemcy spoza państw członkowskich UE nadal będą zobowiązani do rejestracji adresu miejsca faktycznego pobytu. Zmienią się jednak terminy z tym związane, np. rejestracja będzie obowiązkowa dla cudzoziemców przebywających na terytorium Polski dłużej niż 14 dni. Pobyt nieprzekraczający dwóch tygodni nie będzie wymagał zgłoszenia.

Na zmiany przyjdzie nam jednak poczekać co najmniej dwa kolejne lata. Choć – obserwując dotychczasowe losy prób zniesienia obowiązku meldunkowego – niewykluczone, iż w 2018 r. nowelizacja zostanie przesunięta o kolejnych kilka lat!

Radca Prawny Michał Grochola