dreamstimelarge_3
Prawo karne

Zapewniam profesjonalną i skuteczną obronę w postępowaniach karnych i karnoskarbowych. Reprezentuję interesy swych klientów działając w charakterze oskarżyciela posiłkowego i prywatnego.

Prawo handlowe i gospodarcze

Pełna obsługa prawna przedsiębiorstw; zarówno w przedsądowym i procesowym dochodzeniu roszczeń, tworzeniu i opiniowaniu umów oraz rozwiązywaniu innych zagadnień związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.

Sprawy rozwodowe

Bogate doświadczenie zdobyte w tym zakresie pozwala mi pomagać klientom w rozwiązywaniu wielu problemów osobistych, rodzinnych i prawnych, pojawiających się w toku spraw związanych z rozwodem, podziałem majątku, alimentami czy opieką nad dziećmi.

Prawo cywilne

Pomoc prawna dotyczy całości zagadnień związanych z prawem cywilnym i obejmuje m.in. wsparcie w ściąganiu należności, przygotowywanie i analizę umów cywilnoprawnych, porady prawne, sporządzanie pism procesowych i opinii prawnych oraz reprezentację w postępowaniach cywilnoprawnych.

Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia

Pełna pomoc prawna w zakresie dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia za szkodę w mieniu oraz poniesiony uszczerbek na zdrowiu. Przede wszystkim: wypadki przy pracy, szkody komunikacyjne oraz likwidacje szkód przez zakłady ubezpieczeń.

Prawo pracy

Pomoc i reprezentacja w postępowaniach przed sądem pracy, zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika. Z kancelarią współpracuje w tym zakresie doświadczony radca prawny.